Antyki
Regulamin serwisu
Kaza Invest with Us
Polowanie
Kredyty Financing
Wypoczynek
Konserwacja
Wycena Valuation
Polecamy
Projekt skansen
Opłaty i Reklama
Leksykon architektury
Almanach Zabytków
Akty prawne
Procedury Procedures
Cudzoziemcy Foreign
Porady
Firmy
Projekt PP
Słownik Dictionary
Korzenie
Filatela
Obok - magazyn
Warszawa retro
Media
Vip
Przetargi Nowość !
Partnerzy
Kalkulator
Jesteś tutaj->www.kaza.com.pl->Przetargi Nowość !

Przetarg - pałac w Przerzeczynie Zdroju


Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 15 woj. dolnośląskie

OGŁASZA


przetarg ustny nieograniczony na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej w Przerzeczynie Zdroju, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, dla której urządzona jest księga wieczysta SW1D/00022875/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w sekretariacie siedziby OHZ „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o. w Przerzeczynie Zdroju ul. Zdrojowa 15.
Opis nieruchomości :

Działka o numerze ewidencyjnym 259/26 o powierzchni 3,2669 ha, stanowiąca kompleks pałacowo-parkowy, zabudowana pałacem wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 691 m2 . Pałac zbudowany w 1898 roku, wolnostojący w centralnej części parku. Obecnie w budynku zlokalizowana jest siedziba spółki Ośrodek Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemcza zaproponowano turystyczno – agroturystyczną funkcję nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.465.100,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), wadium 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obciążenia nieruchomości brak.

Obiekt znajduje się w sąsiedztwie Uzdrowiska znajdującego się również w Przerzeczynie Zdroju. W pobliżu znajduje się Niemcza (2 km) miasto o 1000 letniej historii oraz ogród botaniczny w Wojsławicach (4 km). Teren jest atrakcyjny krajobrazowo, pofałdowany stanowiący Wzgórza Niemczańskie, z których widoczne są Góry Sowie (20 km).Przetarg odbędzie się o godz. 1100 w dniu 31 marca 2011 r. w siedzibie Zarządu Spółki w Przerzeczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 15.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 najpóźniej do godz. 1000 dnia 14 grudnia 2010 r.Nieruchomość można oglądać codziennie w godzinach od 700 do 1500, zaś szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerami – 74/837 52 81, 74/837 50 61, 509 568 240 oraz na stronie internetowej www.przerzeczyn.com.pl


Pałac w Pożarowie
Oryginalne dwory i pałace są znakiem rozpoznawczym wielu miejscowości w Powiecie Szamotulskim. Niewiele z nich szuka jednak gospodarza, a jeszcze mniej zachowanych jest w stanie pozwalającym potencjalnemu nabywcy myśleć o zagospodarowaniu obiektu przy zaangażowaniu relatywnie niewielkich środków. Taki właśnie jest pałac w Pożarowie.
Atutem pałacu jest też położenie i brak uciążliwego sąsiedztwa. Przyszły właściciel może być spokojny o dojazd do nieruchomości, gdyż znajduje się ona przy drodze wojewódzkiej nr 145 Chojno - Biezdrowo. Na drodze tej natężenie ruchu jest jednak niewielkie. Droga jest asfaltowa w kierunku Biezdrowa, zapewniając dogodne połączenia z tą miejscowością i dalej z miastem Wronki.
W przeciwnym kierunku nawierzchnia asfaltowa drogi, kończy się w pobliskiej letniskowej wsi Pakawie. Dalej gruntowy odcinek drogi nr 145 prowadzi do niskotonażowego i służącego wyłącznie transportowi lokalnemu promu przez Wartę. Taka specyfika tej szosy i bliskość Sierakowskiego Parku Krajobrazowego nie pozwalająca na powstanie w tym rejonie uciążliwych zakładów pracy powoduje, iż nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu natężenia ruchu na tej drodze, a tym samym gwarantuje zawsze ciszę i spokój w pożarowskim pałacu i parku.
Nieruchomość, na której znajduje się pałac w Pożarowie jest ogrodzona, w jednym miejscu ograniczona budynkiem położonym na sąsiedniej działce. Od drogi nieruchomość oddzielona jest kutym płotem na słupach z cegły ceramicznej.

Wjazd bramą, przy niej utwardzone miejsce do parkowania pojazdów i funkcjonalny budynek portierni.

Od bramy do pałacu wiedzie obudowana krawężnikiem aleja parkowa. Przy niej duży skalniak. Wzdłuż bocznej alei sporych rozmiarów drzewa – w tym rzadko spotykany, co prawda obecnie ogłowiony ze względów pielęgnacyjnych, tulipanowiec amerykański, okazała wierzba i mniejsze krzewy iglaste. Pięknie prezentuje się rosnący tuż przy budynku pałacowym platan – jedno z drzew zabytkowych w otoczeniu obiektu, największe pod względem obwodu – który wynosi ponad 6 metrów.
Pałac jest wymarzonym obiektem dla amatorów fotografii, ale i ciekawostką dla miłośników historii. Wzniesiony w XVIII wieku przez Aleksandra Kurnatowskiego, senatora i generała wojsk polskich. Pod koniec XIX wieku skrzydła oraz wieżę dobudował Stanisław Kurnatowski, wieloletni marszałek sejmu prowincjonalnego.
Do budynku wchodzić można przez efektowną kolumnadę lub przez wejście główne, wykonane jako portyk wgłębny, zamknięty portalem w postaci arkady wspartej na dwóch jońskich kolumnach, z górującym nad nim trójkątnym frontonem. Do tego wejścia wiedzie funkcjonalny podjazd dla osób niepełnosprawnych. W obu przypadkach niesamowite wrażenie wywierają elementy nawiązujące do zdobień stosowanych w czasach antycznychWnętrze budynku jest dobrze utrzymane, dzięki temu, że obiekt od dawna ma odpowiedzialnych gospodarzy. Po powojennych grabieżach pałac wraz z parkiem przeszedł w zarząd Wojewódzkiego Wydziału Oświaty w Poznaniu jako ośrodek wypoczynkowo - kolonijny, a od 1970 jest siedzibą domu pomocy społecznej. Niektóre pomieszczenia, zwłaszcza na parterze, urządzone są w widocznym również z zewnątrz stylu klasycystycznym. Sztukateria została odnowiona w latach 1991 – 1994 przez specjalistyczny zakład remontowy. W holu na suficie umieszczono nawiązujące do ogólnego wystroju kasetony. „Perełkami” wśród pożarowskich salonów są tzw. sala lustrzana, a zwłaszcza odrestaurowany dekoracyjny sufit. Ciekawie prezentuje się też pomieszczenie wykorzystywane w domu pomocy społecznej jako stołówka. Oryginalnie wygląda klatka schodowa, wiodąca na piętra, w których obecnie znajdują się pokoje mieszkańców i pracownie.

Pomieszczenia utrzymane są na poziomie zapewniającym obecnie bardzo dobry poziom działania domu pomocy społecznej. Jedynym powodem jego wygaszenia i zamiaru zbycia nieruchomości przez samorząd jest niemożność likwidacji części barier architektonicznych w budynku – ze względu na jego zabytkowy charakter. W każdym innym zakresie budynek zapewnia swoim mieszkańcom należyte warunki bytowe. Posiada odpowiednie pokoje mieszkalne, sanitariaty i infrastrukturę.
Ciekawie prezentuje się taras budynku i zejście do północnej części parku. Imponujący jest też widok z tarasu na park. Park z tyłu budynku ma różne formy . Przechadzając się za pałacem spotykamy najpierw typowo parkowe krzewy, w tym magnolie, później otwarty teren łąkowy, wreszcie gęsto nasadzone drzewa. Występują tu dorodne olsze czarne, topole balsamiczne, brzozy, świerki, daglezje i modrzewie.
Jest piękny, stylowy pałac, rozległy wielogatunkowy park. Czegóż więcej można oczekiwać na takiej posiadłości…?

Dla miłośników dłuższych, kilkukilometrowych spacerów, piękna okolica Pożarowa – letniskowa wioska Pakawie przy granicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, Jezioro Pakawskie, Jezioro Pożarowskie z ośrodkiem rekreacyjnym i owiane legendami Sanktuarium w Biezdrowie.
Zainteresowanych zapraszamy


Starostwo Powiatowe
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061-29-28-782


foto: Maciej Fliger, Jarosław Kałużyński - archiwum Starostwa Powiatowego
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
z dnia 7 sierpnia 2009r.


Zarząd Powiatu Szamotulskiego
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

Zespołem Pałacowo - Parkowym w Pożarowie gm. Wronki

Przetarg odbędzie się dnia 16 października 2009r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4, sala nr 7.


Podstawa prawna - art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Pożarowie, gmina Wronki, powiat Szamotulski , województwo Wielkopolskie.
Jednostka ewidencyjna 302408_5, Wronki (W), obręb 0017, Pożarowo, oznaczona jako działka nr 19/2 o powierzchni 12.6799ha, zapisana w księdze wieczystej Nr 44810 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach.

Nieruchomość zabudowana jest zespołem pałacowo-parkowym, wpisana do rejestru zabytków w 1973r. pod nr 1449/A i podlega ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami).

Zespół Pałacowo-Parkowy zabudowany jest budynkiem wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym o pow. użytkowej 1540,6m2, budynkiem portierni murowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o pow. 15,16 m2, budynkiem gospodarczym murowanym jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym o pow. użytkowej 6,47m2. Na terenie parku znajdują się dwa stawy przedzielone przepustem w postaci stylizowanego mostka.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Budynek pałacowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, telefoniczną, przeciwpożarową, ostrzegawczą , odgromową oraz centralne ogrzewanie (olejowe).

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 grudnia 2000r. nieruchomość znajduje się w terenie parku dworskiego, w części w terenie łąk i pastwisk.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.500.000,00 -zł. słownie: osiem milionów pięćset tysięcy zł.
Wadium - 500.000,00- zł
Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek zł.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena będzie podlegała 10% bonifikacie od ceny osiągniętej w przetargu z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego, Wydziału Finansowego ul. Wojska Polskiego 4 prowadzony w Bank Spółdzielczy Duszniki nr 70907200020430000323700101.
Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym sprzedającego najpóźniej w dniu 13 października 2009r. tj. na 3 dni przed dniem przetargu, pod rygorem niedopuszczenia oferenta do udziału w przetargu w przypadku wpłaty wadium po terminie
Przy wpłacie wadium należy wpisać tytuł „ Przetarg - Pożarowo ” oraz dane identyfikacyjne osobowe, które muszą być zgodne z danymi uczestnika przetargu.

Podmiot stający do przetargu winien posiadać pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dla programu użytkowego dla zespołu pałacowo- parkowego.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców – osób prawnych odpis z właściwego rejestru uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego (wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku osób fizycznych ( w tym prowadzących działalność gospodarczą ) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonania czynności przetargowych ( licytacji ) konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka do dokonywania czynności przetargowych licytacji.
Cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), powinien w przypadkach określonych ustawą, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana, pod rygorem utraty wadium.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia, zapoznania się z przedmiotem przetargu, oraz że nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Wadium przepada na rzecz Powiatu jeżeli uczestnik który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w ustalonym miejscu i terminie lub stawiając się nie przystąpi do podpisania umowy kupna-sprzedaży.

Umowa w formie aktu notarialnego zostanie zawarta pod warunkiem nie skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu, przysługującego jej na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.).

O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Umowa zostanie przekazana do Agencji Nieruchomości Rolnych, w celu ewentualnego skorzystania przez Agencję z prawa pierwokupu.
W terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji od Agencji Nieruchomości Rolnych o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu, bądź nie zajęciu stanowiska w ciągu miesiąca, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. W przypadku skorzystania przez Agencję Nieruchomości Rolnych z prawa pierwokupu osobie, która przetarg wygrała zostanie zwrócona wpłacona kwota bez odsetek w ciągu trzech dni od daty otrzymania oświadczenia Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Do czasu wydania nieruchomość będzie wykorzystywana w dotychczasowy sposób jako dom pomocy społecznej.

Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003r. z późniejszymi zmianami.) z tytułu wpisu nieruchomości do rejestru zabytków oraz do realizacji wskazań konserwatorskich opracowanych dla przedmiotowej nieruchomości przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo w pieniądzu na rachunek bankowy Powiatu Szamotulskiego najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy warunkowej sprzedaży.

Koszty zawarcia umów notarialnych, związanych z nabyciem własności nieruchomości w tym koszty sądowe oraz podatkowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości, w tym :
Ř wskazania Wielkopolskiego Wojewódzki Konserwator Zabytków
Ř postanowienia projektu umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu,
Ř ustalenie terminu oglądania nieruchomości,
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4, pokój 109, telefon (061) 29 28 781, w godzinach pracy urzędu.

Zarząd Powiatu Szamotulskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Starostwa Powiatowego Powiatu Szamotulskiego(htt://bip.wokiss.pl/szamotulyp) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń i umieszczone w prasie ogólnokrajowej.
Ogłoszenia o przetargach
Chcesz zgłosić obiekt do sprzedaży?

Wyślij do nas ofertę na kaza@kaza.com.pl podając przedmiot i warunki przetargu wraz ze zdjęciami.

WILKÓW WIELKI PAŁAC


WILKÓW WIELKI PAŁAC WRAZ Z ZABUDOWANIAMII. Pałac – historia i fazy budowy

Pierwsze wzmianki na temat Wilkowa datowane są na połowę XIII w. Jednakże dopiero dokumenty z XV w. mówią o właścicielu wsi. Pierwszym wspomnianym był w 1478 r. Dyprand von Reibnitz. Przypuszczalnie jemu zawdzięczamy powstanie średniowiecznej wieży mieszkalnej. O jej istnieniu świadczą zachowane pozostałości w elewacji obecnego założenia. W ścianie ryzalitu południowego elewacji wschodniej widoczny jest ostrołukowy portal . Średniowieczną proweniencję ma także obramienie jednego z okien parteru w elewacji południowej. W tej elewacji zachował się fragment średniowiecznego kamiennego muru , wyznaczający zasięg dawnej wieży.
W początkach XVI w. dwór przechodzi w ręce rodziny von Nimitz. Prawdopodobnie ostatni z rodu - Christoph von Nimitz , pod koniec XVI w. i na początku XVII w. rozbudował dawną wieżę mieszkalną tworząc istniejący do dziś dwór . Renesansowy budynek wchłonął wieżę obronną czyniąc z jej murów integralną część nowej budowli.
Było to założenie na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma ryzalitami od strony wschodniej. Dwukondygnacyjny dwór nakrywał wysoki, dwuspadowy dach ,
z kalenicą równoległą do osi podłużnej budynku. Całości dopełniały rozbudowane szczyty. Zachowane do dzisiaj są kamienne zdobione ornamentem okuciowym obramienia okienne w partii parteru oraz w pierwszej kondygnacji szczytów. Wzór ten powtarza się również w obramieniach wokół drzwi znajdujących się w sieni. Z okresu renesansowej przebudowy pochodzą również sklepienia w przyziemiu. Zachowany fragment dekoracji sgraffitowej w elewacji płd. wskazuje na formę dekoracji ścian zewnętrznych budynku. Prawdopodobnie w tym okresie wokół dworu pojawiła się fosa, po południowo wschodniej stronie posadowiono folwark a od południa wykopano mały staw.
Po śmierci Nimitza , w latach 1640 – 1647 majątek przechodzi pod zarząd książąt brzeskich. W latach 1647 – 1685 właścicielem dóbr w Wilkowie jest Heinrich von Zierotin. Bezpotomna śmierć jego spadkobiercy w 1689 r. powoduje, że majątek ponownie trafia pod zarząd książęcy i pozostaje pod nim aż do 1694 r. Wówczas Wilków przekazany zostaje rodzinie komorzego królewskiego – Hieronimusa von Scalviani.
Wiek XVIII dla Wilkowa to zmieniający się co kilka lat kolejni właściciele. Od 1710 r. jest nim komendant twierdzy w Brzegu - Edward von Golloway, następnie rodzina von Gallardi. Od 1721 do 1725 majątek jest w rękach brzeskiego naczelnika krajowego – Franza Weigharda von Hoffmann.
W dokumentach wymienione wówczas są : dom pański, folwarki, lenno kościelne stawy, młyny i karczma.
Od połowy lat 20 – tych XVIII w. dobra w Wilkowie należały do rodziny von Tschirsky.
Prawdopodobnie wówczas dwór przebudowano ponownie, tym razem w duchu barokowym. Zatynkowano sgraffitową dekoracje, okna na II kondygnacji powiększono pozbawiając kamiennych obramień, narożniki podkreślono boniowaniem w tynku. Poziome podziały wyznaczały gzymsy oddzielające poszczególne kondygnacje, pionowe zaś – spłaszczone pilastry.
Zmiany zaszły również we wnętrzu. Pojawiła się dekoracja sztukatorska w pomieszczeniach w przyziemiu i na II kondygnacji. Do dzisiaj zachowała się dekoracja reprezentacyjnej jadalni z kominkiem i sztukaterią.
W 1751 r. majątek zostaje kupiony przez Karla Friedricha Pfeil z Przerzeczyna i pozostaje w jego rodzinie przez niemal wiek. Od 1842 roku właścicielem dworu jest Juliusz von Koschembar. W 1853 sprzedaje on dobra rodzinie von Chappuis, która pozostaje tu aż do 1927 r. W tym okresie następuje ostatnia duża przebudowa dworu. Pojawia się boczna klatka schodowa, wymianie ulega znaczna część stolarki okiennej i drzwiowej.
Ostatnim przedwojennym właścicielem majątku był Will Rodatz.
Po wojnie obiekt należał do Ośrodka Hodowli Zarodowej z siedzibą w Przerzeczynie Zdroju.

II. Opis techniczny obiektu – wg operatu

Pałac:
Obiekt wolnostojący, podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem. Ściany konstrukcyjne wzniesione z kamienia mają rożną grubość, w partii otworów okiennych i drzwiowych zamknięte łukami.
Stropy:
Piwnice przesklepione sklepieniem kolebkowym wykonane z kamienia, w strefie parteru sklepienia kolebkowe z lunetami i krzyżowe , w partii mieszkalnej – stropy drewniane , belkowe z podsufitką.
Więźba dachowa drewniana o konstrukcji pławiowo – kleszczowej.
Instalacje :
elektryczna
wodno – kanalizacyjna
zachowane sączki drenarskie w partii piwnic
Powierzchnia pałacu

Piwnice – 317, 48 m2
Pierwsza kondygnacja – 359, 53 m2
Druga kondygnacja – 428, 34 m2
Trzecia kondygnacja – 482, 0 m2
Poddasze – 463, 0 m2
_____________________________________
Razem - 2050, 35 m2

Powierzchnia użytkowa - 1 270, 0 m2
Kubatura obiektu - 10 326, 0 m3
Powierzchnia zabudowy – 651, 0 m2

Obiekt wpisany do rejestru zabytków 06.06. 1957 r. pod nr 466
III. Pozostałe obiekty wchodzące w skład działki

1. Budynek gospodarczy – magazyn zbożowy
Powierzchnia użytkowa – 537 m2
Powierzchnia zabudowy 264 m2
Kubatura – 1732 m3
2. Budynek mieszkalny
Powierzchnia użytkowa – 298, 8 m2
Powierzchnia zabudowy – 182,0 m2
Kubatura – 1215 m3
Rok budowy – 1899 r.
3. Budynek garażowy
Powierzchnia użytkowa – 35 m2
Powierzchnia zabudowy – 39 m2
Kubatura – 140, 4 m3
4. Budynek kuźni
- stan do rozbiórki
5. Komórka
- ruina

Powierzchnia gruntu (pałac + zabudowania gospodarcze ) : 1,3999 ha
IV. Walory

Pałac wraz z zabudowaniami położony jest około 40 km na płd. od Wrocławia, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. Dookoła rozpościera się malowniczy masyw wzgórz strzelińsko – niemczańskich.
Po wyremontowaniu obiekt może pełnić funkcje hotelarsko – gastronomiczne. Wiele możliwości daje również budynek gospodarczy 1 i 2.
V.
Zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w Przerzeczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 15,woj. dolnośląskie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony


NA SPRZEDAŻ:nieruchomości gruntowych położonych w Wilkowie Wielkim, obręb Wilków Wielki, gmina Niemcza, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie, dla których urządzona jest księga wieczysta SW1D/00022873/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Dzierżoniowie.

Cena nieruchomości została obniżona o 50 % w stosunku do pierwszego przetargu.

Opis nieruchomości :

Działki następująco oznaczone w ewidencji gruntów :
1. Działka nr 330/46 o powierzchni 1,3817 ha, stanowiąca zespół pałacowo-parkowy, zabudowana pałacem wpisanym do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 1270 m2 oraz magazynem zbożowym o powierzchni użytkowej 537 m2.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemcza zaproponowano turystyczno – agroturystyczną funkcję nieruchomości.
2. Działka nr 330/1 o powierzchni 0,0182 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 298 m2.
3. Działka nr 361/8 o powierzchni 2,3704 ha, zabudowana budynkami gorzelni, obory, kuźni, magazynów. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niemcza zaproponowano rolną i rolno – przetwórczą oraz gospodarczo - przemysłową funkcję obiektów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.035.250,00 zł (jeden milion trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), wadium 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).

Obciążenia nieruchomości brak.

Wszystkie w/w działki o łącznej powierzchni 3,7703 ha stanowią zwarty, dobrze skomunikowany wewnętrznie kompleks zabudowań o charakterze pałacowo-folwarcznym.


Obiekty znajdują się na Przedgórzu Sudeckim, w dolinie rzeki Ślęży 40 km na południe od Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8. W pobliżu znajduje się Niemcza (2 km) miasto o 1000 letniej historii oraz ogród botaniczny w Wojsławicach (4 km). Teren jest atrakcyjny krajobrazowo, pofałdowany stanowiący Wzgórza Niemczańskie, z których widoczne są Góry Sowie (20 km).

Przetarg odbędzie się o godz. 1300 w dniu 13 lipca 2010 r. w siedzibie Zarządu Spółki w Przerzeczynie Zdroju, ul. Zdrojowa 15.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Spółka z o.o. w BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów nr 40 1090 2301 0000 0005 9000 0295 najpóźniej do godz. 12.30 w dniu 13 lipca 2010 r.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w sekretariacie siedziby OHZ „Przerzeczyn Zdrój” sp. z o.o. w Przerzeczynie Zdroju ul. Zdrojowa 15.

Nieruchomości można oglądać codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00, zaś szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki lub telefonicznie pod numerami – 74/837 52 81, 74/837 50 61, 509 568 240 oraz na stronie internetowej www.przerzeczyn.com.pl
Copyright 2002-2019 by KAZA. All Rights Reserved.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.